Pravna obvestila

Z ogledom spletnega strani DTT potrjujete, da se strinjate s pogoji uporabe in jih v celoti sprejemate.

Lastnik spletne strani in spletne domene »https://drustvotvojtelefon.com/« je Društvo Tvoj telefon,

Kolodvorska 5b, 6230 Postojna; matična številka: 5797837000
Vse vsebine, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.
Za točnost vsebin ne jamčimo in zato tudi ne prevzamemo odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi lahko nastala na njihovi podlagi. Našo spletno stran uporabljate izključno na lastno odgovornost. Vsebine na naši spletni strani so namreč namenjene temu, da se posameznik zgolj seznani z njimi in ne morejo nadomestiti strokovne obravnave. Zaradi tega svetujemo posameznikom, ki prepoznajo v vsebinah svojo težavo, da si poiščejo strokovno pomoč. Prav tako ne odgovarjamo za pravilnost informacij na spletnih straneh do katerih lahko dostopate preko povezav objavljenih na naši spletni strani.

Pri pravnih nasvetih Vam odgovorimo na Vaš e-mail. Ti pravni nasveti so namenjene izključno splošnemu informiranju in orientiranju. Vaš e-mail naslov bomo uporabljali le za posredovanje odgovora. V naši bazi se bo nato hranil dokler bomo financerju zavezani te podatke hraniti.

Drugače pa zgolj pri običajnem obisku naše spletne strani ne zbiramo nobenih Vaših osebnih podatkov. Zbiramo zgolj podatke iz standardnega strežniškega dnevnika, kot so vaš naslov IP, domena, tip brskalnika, operacijski sistem in informacije, kot so spletne strani, iz katerih ste prišli k nam, datoteke in strani, ki jih obiščete in čas obiskov. Le- ti se uporabljajo zgolj za analizo uporabe in izboljšanje uporabnosti našega spletnega mesta.

V DTT se zavezujemo tudi skrbno varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete na skupni listi prisotnosti na predavanjih in delavnicah, ki jih sami organiziramo. Posredujemo jih le financerjem teh dogodkov oziroma organom, ki izvajajo nadzor nad porabo javnih sredstev. Te podatke hranimo dokler financer dogodkov od nas to zahteva oziroma najdlje pet let po izvedbi dogodka. Na tovrstnih dogodkih posnamemo tudi kakšno fotografijo, ki jo lahko tudi objavimo na naši spletni strani. V kolikor med oziroma takoj ob koncu dogodku ne izrazite nestrinjanja s tem, bomo šteli, da s tem soglašate.

Vsak posameznik, katerega osebne podatke obdelujemo, ima pravico do seznanitve z njimi, vpogleda vanje, njihovega popravka ali izbrisa. Zahtevo lahko poda na sedež DTT, Kolodvorska 5b, 6230 Postojna. Ima pa tudi pravico do vložitve pritožbe na obdelavo svojih osebnih podatkov pri Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.

To pravno obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno: 25. 01. 2020.