Kam po pomoč?

PRAVICE

Delavska svetovalnica – zagovorništvo, varstvo, promocija ter razvoj delavskih, socialnih in statusnih pravic delavcev in ostalih ranljivih skupin.

Varuh človekovih pravic RS

Nevidni delavci svetapravice delavcev

Inšpektorat za delo

NASILJE

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja

Društvo za nenasilno komunikacijo- Individualno svetovalno in podporno terapevtsko delo in telefonsko svetovalna pomoč za osebe, ki imajo izkušnjo nasilja

Ženska svetovalnica- Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja

Zavod Emma – Center za pomoč žrtvam nasilja (Ljubljana)

ODVISNOSTI

PROJEKT SOPA- Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Projekt »Sporočilo v steklenici«

Anonimni alkoholiki (skupine AA)

Društvo Al-Anon za samopomoč svojcem in prijateljem alkoholikov

Center za zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana 

Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog – Drogart

»UP« Društvo za pomoč zasvojencem in njihovim svojcem

Društvo za zmanjšanje škode zaradi drog Stigma

Društvo Projekt ČlovekOrganizacija za pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti

Skupnost AS – anonimni seksaholiki

PREKOMERNA RABA INTERNETA IN TEŽAVE NA SPLETU

Spletno oko -Točka za prijavo sovražnega govora in posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu

SAFE.SI – Točka osveščanja o varni rabi interneta

CENTER ŠTEKER – Psihološka podpora in pomoč mladim pri prekomerni rabi interneta

LOG OUT – Program pomoči namenjen otrokom žrtvam spletnega nasilja

ČASORIS – Priročnik OTROCI IN MEDIJI: Iskanje resnice v svetu novic

TELEFONI ZA POMOČ V STISKI

TVOJ TELEFON – telefon za ljudi v stiski 05 720 1720

SOPOTNIK in ZAUPNI TELEFON SAMARIJAN na skupni številki 116 123

TOM – telefon za otroke in mladostnike 116 111

Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja 080 11 55

112 – klic v sili

113 – številka policije – klic v sili