O NAS

Društvo Tvoj telefon je nevladna, neprofitna, humanitarna in prostovoljska organizacija s statusom delovanja v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Društvo Tvoj telefon je prek Zveze slovenskih društev za telefonsko pomoč v stiskiSTS član Mednarodnega združenja kriznih telefonovIFOTES (International Federation of Telephone Emergency Services)

Poslanstvo

Osnovno poslanstvo društva Tvoj telefon je izvajanje programa »klic v stiski« katerega cilj je preventiva in pomoč ljudem v stiski, nižanje koeficienta samomorilnosti v slovenskem prostoru, nižanje stopnje bolezni odvisnosti, preprečevanje nastajanja različnih socialnih, življenjskih težav (izključenost, osamljenost, nasilje, stiske) in programa “nasilni odnosi”, katerega cilj je informiranje, motivacija in pridobivanje pozitivnih izkušenj sodelujočih v dejavnostih za nenasilno komunikacijo.

Izvajanje programa “klic v stiski” je namenjen širokemu krogu klicalcev na območju Slovenije, ne glede na spol, starost, versko prepričanje, izpostavljeno tematiko ipd..

Vsako leto prejmemo okrog 5000 telefonskih klicev, zaradi zasedenosti pa ostane na “čakanju” veliko klicev. Podatki kažejo, da je v današnjem času telefonsko svetovanje zelo potrebno in je to za mnoge ustrezen način reševanja življenjskih zagat.

Oba programa izvajajo usposobljeni prostovoljci. Društvo združuje preko 40 usposobljenih prostovoljcev, ki izvajajo telefonsko svetovanje.

Posameznikom v stiski nudimo možnost, da pokličejo na skupno (projekt zveze STS imenovan SOPOTNIK) brezplačno telefonsko številko 116 123 in na telefonsko številko društva 05 720 1720 namenjeno pogovoru ljudem v stiski.

Linija SOPOTNIK 116 123 je dostopna 24 ur na dan; vse dni v letu in si jo preko zveze STS delimo z ostalimi društvi po Sloveniji (Društvo Čriček,Društvo Zaupni telefon, Društvo Klic upanja in Društvo Zaupni telefon Samarijan, ki ima svojo linijo na isti številki)

Linija DRUŠTVO TVOJ TELEFON 05 7201 720 je dostopna 12 ur na dan; od ponedeljka do petka od 7.00 do 22.00 ure.

Za vse klice velja, da:

  • imajo klicalci zagotovljeno popolno anonimnost in zaupnost,
  • pogovor poteka z usposobljenim prostovoljcem,
  • pogovor poteka v skladu z osnovnimi načeli društva.

Druge dejavnosti

Društvo poleg izvajanja omenjenih programov z različnimi delavnicami, predavanji in skupinami za pomoč in samopomoč prispeva v ožjem in širšem okolju k detabuizaciji različnih področij življenja, kjer se ljudje srečujemo s stiskami in potrebujemo pomoč in sočutje drugih.

Po grobi oceni je med klicalci največ moških poznih srednjih let, največ klicalcev izpostavlja težave v partnerskih in družinskih odnosih, ekonomske stiske, osamljenost, zdravstvene težave ipd.

Novost, ki smo jo začeli izvajati leta 2020 pa je brezplačno pravno svetovanje s področja PRAVA SOCIALNE VARNOSTI.

Zgodovina telefonskega svetovanja v stiski

Prva laična telefonska krizna linija v Evropi “The Samaritans” je začela delovati v Angliji leta 1953. Ustanovitelj , anglikanski duhovnik Chad Warah je v časopis poslal objavo: “Preden odložiš življenje, me pokliči!” Zaradi velikega odziva in potrebe je bilo ustanovljenih še več podobnih telefonov v več evropskih mestih. Leta 1966 je bilo ustanovljeno Mednarodno združenje kriznih telefonov (IFOTES – International Federation of Telephone Emergency Services). Danes ima organizacija sedež v Ženevi in združuje telefone za pomoč v stiski v 20 državah Evrope in širše.

V Sloveniji je bil prvi telefon za pomoč ljudem v stiski osnovan v okviru Psihiatrične klinike v Ljubljani leta 1980. Leta 1986 je začela delovati prva laična telefonska linija Klic v duševni stiski, (danes kot Klic upanja v Celju) z dr.Cvijeto Pahljina na čelu, ki je leta 1994 ustanovila Zvezo slovenskih društev za telefonsko pomoč v stisk – STS.

Zgodovina Društva tvoj telefon

Društvo Tvoj telefon je bilo ustanovljeno leta 1992. Kot društvo je bilo registrirano leta 1993 ssvojo primarno dejavnostjo nudenja pomoči ljudem, ki so se znašli v stiski. Ideja o nastanku se je porodila skupini strokovnjakov na čelu s priznano psihijatrinjo dr.Mirjano Damej leta 1991 ob Tednu otroka. Začutili so potrebo po telefonski liniji za klice v stiski in sprejeli program delovanja. Občina Postojna jim je dodelila prostore v Zdravstvenem domu Postojna in 26. oktobra 1992 so prvikrat začeli s sprejemanjem klicev. Sam začetek je bil namenjen predvsem mladim.

Društvo Tvoj telefon se je leta 1999 prek vključitve v zvezo STS (Zveza slovenskih društev za telefonsko pomoč v stiski) pridružilo veliki mednarodni družini IFOTES (International federation of Telephone Emergency Services) in od istega leta deluje v okviru projekta SOPOTNIK.

Etična načela, ki jim sledimo

Poleg etičnih norm IFOTES-a, ki so osnova za izvajanje programa Sopotnik; potekajo pogovori na zaupnem telefonu tudi v skladu z kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu Socialne zbornice in etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva.